Länkar

länkar till försäkringsbolagens skadeanmälnings sidor.

Länsförsäkringar                            Folksam

Trygg-Hansa                                     If

Aktsam                                               Dina

3 Kronor                                             Moderna försäkringar

Moderna Trygghetsförs.               Solid

Sveland